Menu

Reklam, bir ürün veya hizmeti hedef kitleye satmayı amaçlayan bir tanıtım aracıdır. Son derece özel bir mesaj kullanarak niş veya genel olabilmektedir. Reklamcılar bir reklamı tasarlarken hedefleri, kitlelerin davranışlarını ve ilgi alanlarını anlamaktır. Bir reklam verenin bu araştırmadan elde edebileceği en önemli bilgilerden biri reklam yerleşimidir. Özellikle dijital medyanın yükselişiyle, işletmelerin bir kitleye ulaşması için sonsuz olasılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte reklam türünün seçilmesi, reklamın görsel yada metinsel yönlerinden daha etkili olabilmektedir. İnternet norm haline gelmesinden ötürü, reklamcılık iki alana ayrılmıştır. Bunlar; Geleneksel Reklamcılık ve Dijital Reklamcılıktır.

Geleneksel reklamcılık 150 yıldır süre gelen bir uygulamadır. Geleneksel reklam, çevrimiçi olmayan her türlü pazarlamayı ifade etmektedir. Geleneksel reklamcılık en eski pazarlama biçimlerinden biridir ve aynı zamanda en çok araştırılan reklam türüdür. Pazarlamacılar, denendiği ve yerel kitlelere ulaşmada önemli bir rol oynadığı için bu türe yönelmektedirler. Ayrıca, geleneksel reklam yoluyla ulaşılması çevrimiçi pazarlamadan daha kolay olan bir hedef kitle bulunmaktadır. Geleneksel reklamcılığın da dezavantajı vardır. İşletmelerin ürünlerini sattıkları tüketicilerle gerçek zamanlı olarak çok az etkileşimi vardır ya da hiç etkileşimi yoktur.

Dijital Reklamcılık: Dijital reklam, bir şirketin çeşitli platformlar ve dijital kanallar kullanarak hizmetini tanıtmak için kurduğu bir iletişimdir. Görüntülü reklamcılık, PPC (Tıklama Başına Maliyet), Sosyal Medya reklamcılığı vb. gibi çevrimiçi reklamcılık faaliyetleri etrafında dönmektedir. Bu reklam biçimi daha ucuz ve izlenmesi daha kolay bir yoldur. Bundan dolayı da çok daha geniş olarak kullanılan bir pazarlama biçimi haline gelmiştir. Dijital reklamcılık çevrimiçi olarak kolaylaştırılmaktadır. Sosyal medya, arama motorlarında ücretli ya da organik reklamların yanı sıra E-posta pazarlaması, etkileyici pazarlama ve video pazarlamasını kullanmaktadır. Dijital reklam, bir şirketin ücretli sosyal medya reklamları, E-mail Marketing ve PPC reklamcılığı gibi çevrimiçi olarak yürüttüğü herhangi bir pazarlamadır. Tüm bunlardan ötürü dijital reklam günümüzde işletmeler için oldukça önemli bi yer taşımaktadır.

Projeniz için bize ulaşın

© 2022 DIJITIMES, All Rights Reserved.

EN TR